OA CARGO, INC


Văn phòng chính  tại Westminster, California:

15192 Weststate Street, Westminster, CA 92683

ĐT: (714) 891-5020

Fax: (714) 891-5027

Email: info@oacargoexpress.comexpress.com

Văn phòng ở San Diego, California:


5961 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92115

ĐT: (714) 858-1100

Fax: (714) 891-5027

Email: anh.dinh@oacargoexpress.com

Văn phòng ở Houston, Texas:


11528 Bellaire Blvd, Suite D Houston, TX 77072

ĐT: (832) 351-2274

Fax: (832) 351-2275

nancy.tran@oacargoexpress.com

Văn phòng ở Dallas, Texas:


O.A. Cargo Dallas


3112 N.Jupiter Road, Suite 107 Garland, TX 75044

ĐT: (972) 496-4949/ (214) 868-9517

Fax: (972) 496-4944

Email: oacargodallas@yahoo.comlas@yahoo.com

Văn phòng ở Toronto ON, Canada:

 

OA Cargo CANADA


2515 Hurontario Street #10, Mississauga, Ontario L5A 4C8

ĐT: (905) 566-4000

Fax: (905) 566-4002

Email: info@oacargocanada.comc

a

Văn phòng ở Sài Gòn, Việt Nam:


36 Bis Ba Vì, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM

ĐT: 84.8.39484531/ 0918802759

Đại diện ở Austin, Texas:

 

Vu Travel

 

10901 North Lamar Blvd. # C303, Austin, TX 78753

ĐT: (512) 453-1556

Fax: (512) 453-1556

Đại diện ở Honolulu, Hawaii:

 

Hawaii Business World Services

 

114 N.King Street, Suite B Honolulu, HI 96817

ĐT: (808) 523-6880

Fax: (808) 523-6878

Đại diện ở San Antonio, Texas:

 

Vu Tran

 

1626 McCullough Avenue, San Antonio, TX 78212

ĐT: (210) 829-4190/ (281) 857-5411

Fax: (210) 226-3416

Đại diện ở Toronto ON, Canada:

 

Saigon Video


315 Spadina Ave, Unit G, Toronto ON, Canada

Tel: (416) 595-5943/ (416) 979-0227

Đại diện ở London ON, Canada:

 

Thi Thi Video


100 Oakville Ave., Unit 4, London ON, Canada

Tel: (519) 453-7227

Đại diện ở Mississauga ON, Canada:

 

Châu Video


680 Silvercreek Blvd., #12, Mississauga ON, Canada

Tel: (519) 453-7227

Đại diện ở Ottowa ON, Canada:

 

Sang Video


837 Somerset St. Ottowa ON, Canada

Tel: (613) 233-1485

Đại diện ở Montreal QC, Canada:

 

Bánh Mì Hoàng Oanh


7178 St. Denis, Montreal QC, Canada

Tel: (514) 271-8668

Đại diện ở Calgary AB, Canada:

 

17th Ave Travel Express


211-4909 17th Ave. SE, Calgary AB, Canada

Tel: (403) 272-6622

Đại diện ở Edmonton AB, Canada:

 

Hồng Video & Bubble Tea


10720 107 Ave., Edmonton AB, Canada

Tel: (780) 428-8801

 

Huyền Nguyên


Tel:(416) 623-9636